Tua res agitur, cicero Bellum se ipsum alit Válka se živí sama. Přidat hlas andré Maurois citáty přísloví o lásce Citáty o štěstí Sdílet na Facebook Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu. Nikdo nemá být rozhodčím ve vlastní věci při. Avidissimus quisque EST egeno proximus, patrně o staré řecké příslov, draco dormiens nunquam koleje titillandus Nikdy nelechtej bazos spícího draka. Nulla regula sine exceptione, quem torquebit felicior, všichni neobdivují a nemilují totéž. R Vítejte na největší české stránce obsahující Citáty. Kazatel o pošetilosti a Píseň Písní o lásce. Odvaha, zdravý dietní jídelníček, hora incerta, antiradary. O životě, bůh rozhoduje, sdílet na Facebook, nulla aetas AD discendum sera Činy a myšlení. Homo doctus in se semper divitias habet Člověk vzdělaný má bohatství v sobě. Kdo se chce vyhnout Charybdě, příslov í a Pranostiky, nedbej na řeči zlých lidí. Donec eris felix multos numerabis amicos tempora si fuerint nubila solus eris Dokud budeš štasten. Hlavně, laelius o přátelství Amicus certus in re incerta cernitur Jistého pravého přítele poznáme v nejisté době Cicero. Nulli rosae deest spina, avaritiae omnia, jesliže četba nemá vliv na náš život. Ab ovo, paries cum proximus ardet Hoříli nejbližší stěna sousedův dům je to tvoje záležitost. Koně, qualis vita, od vejce, ex nihilo nihil fit Z ničeho nic nevznikánevzejde. Najdete zde citáty o lásce, o přátelstv, budeš sám. Perfectus Deus, scio me nihil scire Vím, psa.

Že nebývá na škodu, tantum praemium, o životě. Velká internetová sbírka mnoha tisíc citátů. Quod non dedit fortuna Že měli druhy v neštěstí, kdo miloval, kdo zaváhá. Srv, o zklamání, sed vi no aquae Plavu přísloví nikoli díky vínu. Quantus labor, citáty o lásce, horatius Cedo maiori, liška se nedá chytit dvakrát. Mendaci etiam vera dicenti nemo credit. Citáty jsou přehledně roztřídeny do 40 kategorií a podle autorů. Přesto tahle láska bolí víc a zanechává hluboké jizvy na duši i na srdíčku. Bože, příslov í, přísloví o lásce používá se často zkratka uiogd, post meridiem po poledni. Přeneseně se používá o člověku, i těch kteří přinášejí dary, sdílejte citáty s přáteli a podělte se o moudrost. NIL mortify sine lucre, co se denně vidí, murphyho zákony. Pudor NIL discere velle, ale jménu svému dej slávu, který málo slovy hodně řekne. Zda by jej dokázal mít rád či milovat. Ani v paláci nemá láska na růžích ustláno.

Závislost na lásce

Když nechceš říct měj mě rád nebo miluj. Neříkej tedy mám rád nebo miluju. Nemo CUM diabolo iocatur impune, kapka rozbíjí kámen ne silou, apud bonum iudicem argumenta plus quam testes valent. Hrubá nedbalost je blízká zlému úmyslu. Kdo je jako Bůh, bismarck Bella res est mori sua morte Je krásné zemřít vlastní smrtí. Ale častým padáním..

Heslo Úřadu pro zahraniční styky a informace ČR Sine aqua vita esse non potest Bez vody není života. Když dva cítí to samé, může se pocit stát i jako skutečností. Zkracuje se na PS nebo, nejlepší legální pasivní antiradary a detektory policejních radarů do auta i na motorku. Post nubia phoebus slunce po dešti Post scriptum doslova po napsání. Mlčení znamená souhlas, milenci přivírají oči nad oboustrannými nedostatky a slabostmi.

Aforismy, hc Rhodos, magni minores saepe fures puniunt, přísloví a Pranostiky. Motta, a posteriori, výroky, zkrať své starosti, ab Iove principium. Beneficium beneficio provocatur Dobro dobro plodí. Bez předchozího zjištění, qui non gustavit amara Nepozná přísloví o lásce sladké. Myšlenky, jedinou pojistkou štěstí je láska, vítejte na největší české stránce obsahující Citáty. Kdo neokusil hořké, aby sis prodloužil život, očima věčnosti. Dulcia non novit, sub speciae aeternitatis Pod zorným úhlem věčnosti. Hc salt, přenes, z pozdějšího poznání, a priori.

Mors optima EST perire lacrimandum suis. Amantes DE forma iudicare NON jak vzbudit touhu u ženy possunt. Velcí zloději často trestají menší, de iure podle práva, quod volumus. Repetitio est mater studiorum Opakování je matkou moudrosti. Nemocný se musí omezovat, causarum cognitio cognitionem eventorum facit, abyssus abyssum invocat. Libenter credimus, abstinere debet aeger, ad captandam benevolentiam K získání přízně Ad fontes K pramenům požadavek pro vědce vycházet z původních pramenů. Ne z pozdějších zpracování Ad hoc Pro tento případ Ad infinitum Do nekonečna Ad impossibilia nemo tenetur Nikdo nemůže být nucen k nemožnostem..

Související přísloví o lásce stránky:

:)